Frågor och svar

Avbokning och ombokning av tid

Avbokning ska göras senast 24 timmar innan bokat besök. Det kan göras via tidbokningen 031-743 77 50 (där det även går bra att prata in ett röstmeddelande efter mottagningen stängt), via fax 031-13 70 27 eller Mina Vårdkontakter. Ange namn, personnummer, datum och klockslag.

Betalningssätt

Kontant eller med kort. Närmsta automat finns vid Folkets Hus. Besök hos ögonläkare kan dock endast betalas kontant. Vid besök på vår vaccinationsmottagning tar vi endast emot kort.

Högkostnadsskydd

Det finns ett tak för hur mycket man behöver betala för hälso- och sjukvård. Det kallas högkostnadsskydd och är utformat likadant i alla landsting.

Högkostnadsskyddet innebär att man under en period på tolv månader sammanlagt behöver betala högst 1 100 kronor i patientavgifter. Från 1 januari 2012 har det höjts i de flesta landsting till 1 100 kronor. Man börjar räkna vid det första besöket, oavsett när under året det görs. När man har betalat 1 100 kronor får man ett frikort som gäller under resten av tolvmånadersperioden. När tolv månader har gått börjar man betala igen för sina besök tills man uppnått 1 100 kronor nästa gång.

Högkostnadsskyddet täcker oftast inte

  • de avgifter som man betalar per dag när man är inlagd på sjukhus
  • vaccinationer
  • annan förebyggande vård, till exempel mammografikontroll
  • kostnad för ett uteblivet besök
  • kostnader för kopia av journalen.

Inom tandvården gäller oftast inte sjukvårdens högkostnadsskydd.

Däremot kan högkostnadsskyddet gälla för tandvård om man har ett stort och långvarigt behov av personlig omvårdnad i sitt dagliga liv. Högkostnadsskyddet kan också gälla om man har en sjukdom där tandvård ingår som en del av en medicinsk behandling.

För läkemedel som skrivits ut av läkare, sjuksköterskor eller annan behörig i vården finns ett högkostnadsskydd som innebär att man högst behöver betala 2 200 kronor per tolvmånadersperiod. Receptfria läkemedel ingår inte i detta högkostnadsskydd.

Dessutom finns högkostnadsskydd för sjukresor och tekniska hjälpmedel som bestäms av landstingen. Det betyder att reglerna kan variera mellan olika landsting

Journalförfrågan

Om du önskar få din journal utskriven eller skickad till annan vårdgivare, så skicka oss ett kort/brev med ditt personnummer och namn och till vilken vårdgivare och adress som journalen skall skickas. Signera kortet/brevet och skicka till oss.

Du kan även komma in till oss med giltlig ID-handling så hjälper vi dig i receptionen, sen tar det ett par dagar innan handlingarna skickas.

Uteblivet besök

Uteblivet besök debiteras med patientavgift samt en administrativ avgift på 50 kr.

Nyheter

Till nyhetsarkivet »

Växel 031-743 77 50

Vårdcentralen öppettider

Måndag till Torsdag
kl: 07.45-17.00 Fredagar 07.45-16.00
Lördag och söndag stängt.

Vaccinationsmottagningen öppettider

Måndag till fredag
Kl: 8.00-11.00, 13.00-15.00
Lördag och söndag stängt.

Vaccinationsmottagningen har stängt Måndag 14/8, Torsdag 17/8 och Fredag 18/8.
Den 16/8 öppnar mottagningen klockan 10.00.


Hepatit A och vattkoppsvaccin för vuxna och barn är tyvärr slut och restnoterat hos vår leverantör. Vi vet ej med säkerhet när vi får det åter i lager.

Mvh Personalen 2017-03-23

Provtagning samt besök till sköterska öppettider

Måndag till fredag
Kl: 8.00-11.00
Lördag och söndag stängt.

Länkar

För egenvårdstips  - www.1177.se
Antibiotika eller inte - www.antibiotikaellerinte.se