Medicinska kontroller

För vissa arbetsuppgifter som innebär särskilda risker är medicinska kontroller obligatoriska för att förebygga skador genom arbetsmiljön. Med medicinska kontroller menas medicinska åtgärder t.ex. läkarundersökningar, biologiska exponeringskontroller och tjänstbarhetsbedömningar.

Dessa kontroller regleras till stor del via Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Där står om vilka medicinska kontroller som måste utföras, vilka som skall erbjudas samt att arbetsgivaren är skyldig att erbjuda de anställda medicinska kontroller om riskbedömningen enligt reglerna i Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) visar att det är motiverat.

Dessutom finns medicinska kontroller som regleras av andra myndigheter än Arbetsmiljöverket, bland annat de som gäller anställda som arbetar med joniserad strålning, livsmedel, flygning mm.

Du hittar ytterligare information på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Nyheter

Till nyhetsarkivet »

Växel 031-743 77 50

Vårdcentralen öppettider

Måndag till Torsdag
kl: 07.45-17.00 Fredagar 07.45-16.00
Lördag och söndag stängt.

Vaccinationsmottagningen öppettider

Måndag till fredag
Kl: 8.00-11.00, 13.00-15.00
Lördag och söndag stängt.

Vaccinationsmottagningen har stängt Måndag 14/8, Torsdag 17/8 och Fredag 18/8.
Den 16/8 öppnar mottagningen klockan 10.00.


Hepatit A och vattkoppsvaccin för vuxna och barn är tyvärr slut och restnoterat hos vår leverantör. Vi vet ej med säkerhet när vi får det åter i lager.

Mvh Personalen 2017-03-23

Provtagning samt besök till sköterska öppettider

Måndag till fredag
Kl: 8.00-11.00
Lördag och söndag stängt.

Länkar

För egenvårdstips  - www.1177.se
Antibiotika eller inte - www.antibiotikaellerinte.se