Kvalitet

Certifiering

Järnhälsan är certifierade för kvalitetsstandarden ISO 9001 och även miljöstandarden ISO 14001. Detta innebär att vår verksamhet kännetecknas av kundfokus, miljömedvetenhet och verksamhetseffektivisering. Vårt ledningssystem ger oss en stabil plattform som gör oss bättre på att möta kraven från dagens och framtidens kunder.

Miljöpolicy

Järnhälsans miljöpolicy bygger på en insikt om att jordens resurser är begränsade, samt att naturens förmåga att hantera den belastning som vår mänskliga existens innebär, och de verksamheter vi utför, också är begränsad.

Järnhälsans miljöpolicy

Kvalitetspolicy

Järnhälsans arbete med kvalité fokuserar på att med kvalitetspolicyn som grund utveckla ett gemensamt förhållningssätt beträffande synen på kvalité och klargöra hur vi skall arbeta för att behålla och säkra den.

Järnhälsans kvalitetspolicy

Nyheter

Till nyhetsarkivet »

Växel 031-743 77 50

Vårdcentralen öppettider

Måndag till fredag
kl: 8.00 - 17.00
Lördag och söndag stängt.

Midsommarafton den 23/6 har vi stängt.

Fredagen den 30/6 stänger vårdcentralen och vaccinationsmottagningen 11:30 pga utbildning.

Vaccinationsmottagningen öppettider

Måndag till fredag
Kl: 8.00-11.30, 13.00-15.30
Lördag och söndag stängt.

Hepatit A vaccin för vuxna och barn är tyvärr slut och restnoterat hos vår leverantör. Vi vet ej med säkerhet när vi får det åter i lager.

Mvh Personalen 2017-03-23

Provtagning samt besök till sköterska öppettider

Måndag till torsdag
Kl: 8.00-11.30, 13.00-15.30
Lördag och söndag stängt.

Länkar

För egenvårdstips  - www.1177.se
Antibiotika eller inte - www.antibiotikaellerinte.se