En företagshälsa centralt i Göteborg

Järnhälsans företagshälsa är en komplett företagshälsovård där alla professioner finns samlad under samma tak. Arbetsmiljöingenjör, företagsläkare, företagssköterskor, hälso- och arbetsmiljöutvecklare, organisationskonsulter samt psykolog/KBT-terapeut finns i vårt team. Vi är medlem i branscheföreningen Sveriges Företagshälsor och är av försäkringskassan, en godkänd företagshälsovård.

Vi har ett samarbete med ca 250 företag, allt från enskilda firmor till företag med 200 anställda. Vi har stor kunskap om och erfarenhet ifrån olika branscher. Våra hälsoundersökningar genomförs av engagerade företagssköterskor som fokuserar på medarbetarens hälsa genom motiverande samtal.

Gällande bokning och leverans kan vårt team erbjuda snabba och flexibla lösningar på olika typer av uppdrag. Se i vänsterspalten vilka specifika tjänster vi erbjuder.

Järnhälsan är certifierad för kvalitetsstandarden ISO 9001 och även miljöstandarden ISO 14001.

Kundundersökning 2016

Varje höst genomför vi en kundundersökning där vi ber våra kunder svara på ca 20 frågor om vad de tycker om Järnhälsans Företagshälsa. Återigen är vi nöjda och stolta med resultatet, precis som 2015 kan 9 av 10 företag starkt rekommendera oss som samarbetspartner! 

Våra kunder tycker att Järnhälsans personal är kompetent och professionell, och man tycker att våra insatser har gjort nytta i deras verksamhet. Att vi är ISO-certifierade visar på att vi ständigt arbetar med kvalitet- och kompetensutveckling för att tillgodose våra kunders behov.

Välkommen att pröva oss!

Kontakta Jessica Wendel, Enhetschef, för mer information.
031-743 77 61, jessica.wendel@jarnhalsan.com

Så säger våra kunder

"I vårt systematiska arbetsmiljöarbete är Järnhälsans arbetsmiljöingenjör till stor hjälp som rådgivare och han hjälper oss också med skyddsronder, mätningar av kemiska/ fysiska arbetsmiljöfaktorer samt riskbedömningar (t.ex. ergonomisk genomgångar av våra kontorsarbetsplatser)."
Christina Jansson, Human Rosources, SSPA Sweden AB.
SSPA utvecklar effektiva lösningar för sjöfart och hamnar

Företagshälsa - en välmående investering

Friska medarbetare ger lönsamma företag. Oavsett om insatsen är mindre eller större är utveckling av hälsan och arbetsmiljön en investering som alltid lönar sig. Att anlita en utomstående partner med lång erfarenhet och bred expertis, ger dig och dina medarbetare förutsättningarna för att kunna prestera så effektivt som möjligt.

En stärkande affärspartner

Järnhälsans företagshälsa tar ett helhetsgrepp på det här med hälsa och arbetsmiljö och vi hjälper dig att effektivisera arbetsmiljöarbetet genom riskbedömningar och förebyggande insatser. Åren har gett oss erfarenhet från olika branscher men alla med samma mål; att höja lönsamheten på individ-och företagsnivå genom ett aktivt hälso- och arbetsmiljöarbete.

Helhetsperspektiv för livet

Vårt helhetsgrepp förenklar för både individens, gruppens och organisationens gemensamma synvinkel, men utifrån varje enskilds förutsättningar.Hos oss träffar du ett engagerat företagsteam som aktivt samarbetar för att uppnå det bästa resultatet för din organisation. Då vi ligger beläget centralt i Göteborg vid Järntorget så är det alltid lätt att besöka oss.

Vi blir ständigt bättre

För att kunna möte kundernas krav och förväntningar men även effektivisera vår egen verksamhet arbetar vi ständigt med att förbättra oss. Vårt ledningssystem för kvalitet och miljö ligger som en grundförutsättning för detta arbete.

Nyheter

Till nyhetsarkivet »

Växel 031-743 77 50

Vårdcentralen öppettider

Måndag till Torsdag
kl: 07.45-17.00 Fredagar 07.45-16.00
Lördag och söndag stängt.

Vaccinationsmottagningen öppettider

Måndag till fredag
Kl: 8.00-11.00, 13.00-15.00
Lördag och söndag stängt.

Idag Torsdag 27/7 har vaccinationsmottagningen stängt. 

Vaccinationsmottagningen har stängt samtliga datum: 31/7, 3/8, 4/8.


Hepatit A och vattkoppsvaccin för vuxna och barn är tyvärr slut och restnoterat hos vår leverantör. Vi vet ej med säkerhet när vi får det åter i lager.

Mvh Personalen 2017-03-23

Provtagning samt besök till sköterska öppettider

Måndag till fredag
Kl: 8.00-11.00
Lördag och söndag stängt.

Länkar

För egenvårdstips  - www.1177.se
Antibiotika eller inte - www.antibiotikaellerinte.se