Arbetsmiljöutveckling

Så säger våra kunder

"I arbetet med att utveckla vårt systematiska arbetsmiljöarbete (SAM) är Järnhälsans arbetsmiljöingenjör till mycket stor hjälp som bollplank och hjälper också till med konkreta förslag på rutiner och arbetssätt. Han har även hjälpt oss med en ergonomisk genomgång av våra kontorsarbetsplatser."
Nisse Hassellöf, personalansvarig på QPG Arkitektur AB.

"Utbildningen i SAM var mycket bra, hela gruppen tyckte så. Bra exempel från verkligheten och spännande områden att få mer kunskap kring."
Eva-Lena Liberman, kontorschef på GN Hearing Sverige AB.

Det är lönsamt med arbetsmiljöutveckling

Arbetsmiljöarbete är lag men även en lönSAM satsning. Friska företag jobbar bättre och trivsel och engagemang ökar. Kostnader för sjukskrivningar, produktionsbortfall, rehabilitering och rekrytering minskar.

Alla anställda har rätt till en god arbetsmiljö, men vad är då arbetsmiljö? Jo, allt som påverkar oss på vår arbetsplats. Fysiska faktorer som buller, ventilation och hur bildskärmen är placerad, men även psykiska och sociala faktorer som t.ex. relation till kollegorna och hur man trivs med arbetsuppgifterna.

Enligt arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2000:1 ska arbetsgivaren bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). Dokumentation skall även vara skriftlig om det finns fler än 10 arbetstagare på arbetsplatsen.

Vi på Järnhälsan erbjuder er hjälp med att komma i gång med SAM på ett enkelt sätt och ger er verktyg och råd för ett effektivt arbetsmiljöarbete. Skall ni flytta eller ändra något i er produktion? Järnhälsans ergonom och arbetsmiljöingenjör hjälper er att planera allt från arbetsplatsens utformning till ventilation och belysning.

Följer ert företag föreskriften om Systematiskt arbetsmiljöarbete?

Gå igenom självskattningen genom att klicka på länken nedan och diskutera hur pass bra ni uppfyller föreskriften Järnhälsan kan bidra med stöd och rådgivning om ni behöver hjälp för att komma vidare.

Självskattning av det Systematiska ArbetsmiljöArbetet

Hyr en arbetsmiljösamordnare

  • Saknar ni kunskap kring vissa arbetsmiljöfrågor?
  • Har ni kunskap men ingen tid?
  • Behöver ni stöttning i er er externa miljöcertifiering?

Då kan vi hjälpa er!

Det kan gälla bevakning av frågor som rör arbetsmiljö, kemikalier och avfall, att förbereda för extern miljöcertifiering enligt ISO 14001 eller OHSAS 18001.

Andra områden kan innebära att driva miljöprojekt eller att genomföra revisioner och utveckla miljöorganisationen.Men det kan också handla om att stötta en organisation när ordinarie miljöchef är borta på grund av föräldraledighet eller sjukfrånvaro.

Det kan också finnas behov i mindre verksamheter där exempelvis en person ska ägna en liten del av sin arbetstid åt miljöfrågorna och inte har kompetensen fullt ut. Då kan det vara mer rationellt att hyra in en miljösamordnare som tar på sig rollen för att frågorna inte ska skötas med vänsterhanden.

Vill du veta mer?

Kontakta Bengt Zetterström, arbetsmiljöingenjör
bengt.zetterstrom@jarnhalsan.com
031-743 77 69

Nyheter

Till nyhetsarkivet »

Växel 031-743 77 50

Vårdcentralen öppettider

Måndag till Torsdag
kl: 07.45-17.00 Fredagar 07.45-16.00
Lördag och söndag stängt.

Vaccinationsmottagningen öppettider

Måndag till fredag
Kl: 8.00-11.00, 13.00-15.00
Lördag och söndag stängt.

Vaccinationsmottagningen har stängt Måndag 14/8, Torsdag 17/8 och Fredag 18/8.
Den 16/8 öppnar mottagningen klockan 10.00.


Hepatit A och vattkoppsvaccin för vuxna och barn är tyvärr slut och restnoterat hos vår leverantör. Vi vet ej med säkerhet när vi får det åter i lager.

Mvh Personalen 2017-03-23

Provtagning samt besök till sköterska öppettider

Måndag till fredag
Kl: 8.00-11.00
Lördag och söndag stängt.

Länkar

För egenvårdstips  - www.1177.se
Antibiotika eller inte - www.antibiotikaellerinte.se